Obciążenie próby (ang. sample bias)

Obciążenie próby to taka cecha próby badawczej, że nie jest ona reprezentatywna dla badanej populacji, pomimo, że została dobrana w sposób losowy. Przyczyną obciążenia próby mogą być rozmaite błędy poczynione w trakcie doboru losowego np. błąd operatu losowego itp.

Obiektywność (ang. objectivity)

Obiektywność to taka cecha postawy badacza, że jest ona w możliwie największym stopnia bezstronna, wolna od uprzedzeń, niezależna, uwzględniająca wszystkie znane fakty i punkty widzenia, otwarta na nowe dowody itd. Brzmi naprawdę pięknie. Spór o to, czy obiektywność postawy badacza jest … Czytaj dalej

Obserwacja (ang. observation)

Obserwacja to badanie, którego celem jest rejestracja i opis zachowań osób w ich naturalnym, codziennym środowisku: pracy, domu, miejscach, gdzie dokonują zakupów lub spędzają czas wolny itp. Wyróżnia się następujące rodzaje obserwacji: obserwacja nieuczestnicząca (ang. non-participant observation), w trakcie której … Czytaj dalej