Gallup George

Gallup George (ur. 1901 – zm. 1984), amerykański socjolog i statystyk, uznawany za jednego z pionierów badań opinii publicznej. Założyciel American Institute of Public Opinion (1935), nazwanego później Instytutem Gallupa.

Gender studies

Gender studies to kierunek badawczy w studiach akademickich, którego przedmiotem zainteresowania jest płeć i jej tożsamość rozpatrywana w kontekście rozmaitych czynników społeczno-kulturowych. Gender studies prowadzone są z perspektywy m.in. takich nauk jak antropologia kulturowa, psychologia, socjologia, literaturoznawstwo, teoria sztuki, historia, … Czytaj dalej

Generalizacja (ang. generalization)

Generalizacja to uogólnienie wyników badania przeprowadzonego na próbie reprezentatywnej na całą populację badaną, z której została ona wylosowana.

Głowa gospodarstwa domowego (ang. head of household)

Głowa gospodarstwa domowego to osoba dostarczająca całość lub większość środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie gospodarstwa domowego. Jeżeli gospodarstwo domowe zamieszkują dwie lub więcej osób dostarczających porównywalne środki na jego utrzymanie, to za głowę gospodarstwa uznaję się tę osobę, która ma … Czytaj dalej