Late Poll

Late Poll to badanie realizowane w dniu wyborów; po zakończeniu głosowania ankieterzy oczekują w losowo wybranych lokalach wyborczych na pierwsze cząstkowe wyniki podane przez komisję. Otrzymane wyniki cząstkowe przekazywane są do instytucji realizującej badanie, która na ich podstawie przygotowuje ostateczną prognozę … Czytaj dalej

Lazarsfeld Paul

Lazarsfeld Paul (ur. 1901 – zm. 1976) socjolog amerykański pochodzenia austriackiego, w Stanach Zjednoczonych od 1933 roku. Jeden z czołowych przedstawicieli amerykańskiej szkoły socjologii empirycznej. W roku 1944 założył Bureau for Applied Social Research Columbia University. Pionier i popularyzator badań … Czytaj dalej

Legenda miejska (ang. urban legend)

Legenda miejska to rodzaj opowieści dotyczącej jakiegoś sensacyjnego, niesamowitego, ale jednak dość prawdopodobnego wydarzenia, które miało miejsce w niedalekiej przeszłości i w określonym miejscu. Termin ten został użyty po raz pierwszy prawdopodobnie przez amerykańskiego badacza folkloru Richarda M. Dorsona (ur. 1916 … Czytaj dalej

Likert Rensis

Likert Rensis (ur. 1903 – zm. 1981) amerykański psycholog, pedagog i socjolog, wieloletni dyrektor (1940 – 1970) Institute of Social Research Michigan University. Zajmował się m.in. psychologią organizacji i teorią zarządzania. Do jego najważniejszych prac należą: New patterns of management … Czytaj dalej

Lippmann Walter

Lippmann Walter (ur. 1889 – zm. 1974) amerykański dziennikarz, publikował m.in. w New Republic, New York World oraz New York Herald Tribune. Na łamach tego ostatniego przez 36 lat (od 1931 roku) prowadził kolumnę Today and Tommorow, w której zamieszczał … Czytaj dalej

List przypominający (ang. reminding letter)

List przypominający to pisemne zawiadomienie wysyłane przez agencję badawczą do respondenta, do którego wcześniej skierowana została ankieta pocztowa. Zawiera przypomnienie o fakcie wysłania ankiety oraz prośbę o jej wypełnienie i odesłanie do agencji.

Lista Robinsona (ang. Robinson list)

Lista Robinsona to zbiór krajowych numerów telefonicznych osób, które nie zgadzają się na uczestnictwo w badaniach i sondażach telefonicznych. Lista Robinsona prowadzona jest przez OFBOR od 2004 roku w celu ochrony prywatności wspomnianych osób.