Atrybut (ang. attribute)

Atrybut to cecha produktu, marki lub usługi, która pozwala na jego identyfikację i opis w porównaniu do pozostałych obiektów z tej samej kategorii, zarówno pod względem podobieństw jak i różnic.