Badacz (ang. researcher)

Badacz to osoba zajmująca się zawodowo projektowaniem i realizacją badań marketingowych, rynkowych lub społecznych.