Badania społeczne (ang. social research)

Badania społeczne to ogół badań, których celem jest opis oraz wyjaśnianie zachowań ludzi związanych z ich funkcjonowaniem w społeczeństwie. Dotyczą najczęściej takich zagadnień jak:

  1. postawy, zachowania i wartości społeczne
  2. opinie dotyczące instytucji rządowych i społecznych, osób publicznych, funkcjonowania państwa oraz administracji
  3. preferencje partyjne, poparcie dla partii politycznych
  4. opinie na temat bieżących wydarzeń społeczno-politycznych
  5. postawy związane ze stylami życia, obyczajami itp.