Business-to-consumer

Business-to-consumer to badania zlecane przez firmy i przedsiębiorstwa, w których respondentami są indywidualni nabywcy dóbr i usług.