CPA (ang. cost-per-action)

CPA to wskaźnik wykorzystywany w planowaniu i badaniach efektywności kampanii reklamowych w Internecie. CPA wskazuje na średni koszt efektywnego dotarcia z reklamą internetową do jej odbiorców. Przy wyliczaniu wskaźnika CPA bierzemy pod uwagę tylko takie odsłony banera reklamowego, których rezultatem jest określone działanie (action) internauty: wypełnienie ankiety, podanie adresu mailowego lub danych adresowych, zgłoszenie deklaracji zakupu produktu itp.

Jeżeli budżet przeznaczony na efektywną kampanię reklamową w Internecie wyniósł 10 tysięcy złotych, a liczba działań wykonanych przez internautów (do momentu wyczerpania budżetu) wyniosła 1 tysiąc, to oznacza to, że wskaźnik CPA wyniósł 10 zł. Liczba samych odsłon banera reklamowego może być oczywiście wielokrotnie większa, ale reklamodawca płaci jedynie za odsłony zakończone akcją (inaczej niż przy wskaźniku CPC, gdzie płaci za każdą odsłonę, bez względu na rezultat).