Efekt interakcji (ang. interaction effect)

Efekt interakcji to zmiana siły i kierunku zależności pomiędzy dwoma lub więcej zmiennymi spowodowana wpływem trzeciej zmiennej lub grupy zmiennych.