Eksperyment laboratoryjny (ang. laboratory experiment)

Eksperyment laboratoryjny jest realizowany w specjalnie zaaranżowanych warunkach i miejscu, umożliwiających jego szczegółową obserwację, rejestrację i kontrolę.