Empiryzm (ang. empiricism)

Empiryzm to ogólna perspektywa i podejście naukowe stosowane w większości badań społecznych, marketingowych i rynkowych wg której badamy to, najogólniej rzecz biorąc, co jest dostępne naszym zmysłom.