Grupa nominalna (ang. nominal group technique)

Grupa nominalna to metoda dyskusji grupowej opracowana pod koniec lat 60. XX wieku przez Andrew Delbecqa oraz Andrew Van de Vena, amerykańskich badaczy zajmujących się m.in. teorią organizacji, zarządzania i podejmowania decyzji. Grupa nominalna składa się z niewielkiej liczby uczestników (zwykle nie więcej niż 10 osób), uczestniczących w jednej lub kilku sesjach dyskusyjnych. Zadaniem grupy jest wspólne podjęcie optymalnej decyzji dotyczącej rozwiązania jakiegoś problemu.

Przebieg dyskusji prowadzonej przez grupę nominalną można podzielić na kilka etapów:

  1. Spisanie przez każdego uczestnika grupy jego własnych pomysłów i propozycji rozwiązania problemu.
  2. Następnie każdy uczestnik grupy po kolei przedstawia swoje propozycje.
  3. Zgłoszone propozycje omawiane są przez wszystkich uczestników dyskusji pod kątem ich zalet, możliwości zastosowania, przewidywanej skuteczności itp.
  4. Na koniec dyskusji jej uczestnicy dokonują poprzez głosowanie wyboru najlepszej propozycji.

Wygląda to znajomo? No cóż, metoda grupy nominalnej przypomina niekończące się i bezproduktywne dyskusje, na których upływa życie i czas pracowników wielu korporacji. Miejmy nadzieję, że nie wszystkich.