Herbert H. Hyman

Herbert H. Hyman (1918-1985), amerykański socjolog, profesor Columbia University i Wesleyan University. Autor publikacji z dziedziny badań społecznych m.in. „Interviewing in Social Research” (1954), „Survey Design and Analysis” (1955) oraz wydanej pośmiertnie „Taking society’s measure: a personal history of survey research” (1991).

W czasie II Wojny Światowej służył jako analityk w Biurze Informacji Wojennej Stanów Zjednoczonych (ang. United States Office of War Information). Brał udział w zespole ekspertów realizujących projekt „U.S. Strategic Bombing Survey”, którego celem była ocena zasadności i strategicznych efektów alianckich bombardowań dywanowych w Niemczech oraz zrzucenia bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki.

Wprowadził do socjologii pojęcie „grupy odniesienia” („The Psychology of Status”, wyd. 1942) na oznaczenie wspólnoty społecznej, z którą porównuje się jednostka w celu dokonania oceny swojej pozycji i statusu społecznego, wyboru wzorów zachowania, kształtowania opinii i poglądów.