Kodeks ICC/ESOMAR (ang. ICC/ESOMAR Code)

Kodeks ICC/ESOMAR to zbiór zasad etycznych i standardów stosowanych w badaniach społecznych, marketingowych i rynkowych. Kodeks ten określa przede wszystkim obowiązki badaczy oraz prawa osób badanych (respondentów) i zleceniodawców badań. Kodeks został przyjęty w roku 1977, w wyniku wspólnej inicjatywy organizacji ESOMAR oraz International Chamber of Commerce (Międzynarodowej Izby Handlowej).