Konfirmacja (ang. confirmation)

Konfirmacja to procedura badawcza, której celem jest częściowe potwierdzenie prawdziwości hipotezy badawczej, zwiększenie jej prawdopodobieństwa.