Mapa pojęciowa (ang. concept mapping)

Mapa pojęciowa to graficzne przedstawienie zależności i relacji pomiędzy badanymi zmiennymi.