Metoda dzienniczkowa (ang. diary panel)

Metoda dzienniczkowa to technika zbierania danych w trakcie jakiegoś badania, polegająca na zapisywaniu przez respondenta, w specjalnym kwestionariuszu, wszystkich czynności związanych z tematem badania. Mogą to być oglądane programy telewizyjne, czytane tytuły prasowe, słuchane stacje radiowe, kupowane produkty i usługi itp.