Moc statystyczna (ang. statistical power)

Patrz: moc testu.