Próba terenowa (ang. area sample)

Próba terenowa powstaje w wyniku losowania różnego rodzaju jednostek oraz obszarów administracyjnych: miast, wsi, powiatów, gmin, dzielnic itp.