Próbny zakup (ang. trial)

Próbny zakup to podstawowy wskaźnik marketingowy, za pomocą którego producent ocenia efektywność wprowadzenia nowego produktu na rynek. Wskaźnik ten jest wyrażony w postaci odsetka osób, które w określonym odstępie czasu dokonały zakupu nowego produktu, w stosunku do wszystkich osób objętych badaniem. Badania, w trakcie których uzyskuje się omawiany wskaźnik, prowadzone są na reprezentatywnych próbach konsumentów np. panelach konsumenckich, co umożliwia uzyskanie wiarygodnych wyników takiego pomiaru.