Reaktywność (ang. reactivity)

Reaktywność to zmiana postawy i opinii badanej osoby w trakcie realizowanego badania
i pod jego wpływem.