Skala AS (ang. A-S scale; Anti-semitism scale)

Skala AS przeznaczona jest do pomiaru uprzedzeń rasowych, religijnych, społecznych i politycznych wobec osób narodowości żydowskiej. Pierwotnie nazwa ta odnosiła się do skali opracowanej w roku 1944 przez dwóch amerykańskich badaczy z University of California: Daniela J. Levinsona oraz Nevitta Sanforda. Zebrali oni szereg stwierdzeń negatywnie charakteryzujących Żydów; stwierdzenia te były następnie prezentowane respondentom, którzy mogli się z nimi zgodzić lub nie zgodzić w określonym stopniu.

W późniejszych latach powstawały rozmaite zmodyfikowane wersje skali Levinsona i Sanforda, z ich przykładami można się zresztą spotkać również współcześnie, np. w badaniach dotyczących opinii społecznej na temat mniejszości etnicznych i religijnych.