Skala Guttmana (ang. Guttman scale)

Skala Guttmana składa się z szeregu hierarchicznie uporządkowanych pytań, dotyczących tego samego zagadnienia. Nazwa skali pochodzi od nazwiska jej twórcy, Louisa Guttmana, izraelskiego socjologa amerykańskiego pochodzenia
(ur. 1916 – zm. 1987).

Cechą skali Guttmana jest to, że odpowiedź twierdząca na pierwsze lub każde kolejne pytanie, powinna powodować odpowiedź twierdzącą również na wszystkie następne pytania. Skala Guttmana może wyglądać następująco:

Czy zgadasz się, żeby cudzoziemcy mieszkający w Polsce przez dłuższy okres czasu mieli prawo do:

  1. Otrzymania obywatelstwa polskiego i wszystkich praw
  2. Karty stałego pobytu
  3. Kupna ziemi lub nieruchomości
  4. Założenia własnej firmy
  5. Pozwolenia na pracę najemną
  6. Pozwolenia na naukę
  7. Przedłużenia wizy pobytowej.

Skala Guttmana wykorzystywana jest do badania postaw, stopnia akceptacji zjawisk budzących kontrowersje społeczne itp. Im wcześniej respondent zaczyna odpowiadać twierdząco na jakieś stwierdzenie, tym większa jest jego akceptacja ocenianych postaw, zachowań i zjawisk.