Skala obrazkowa (ang. pictorial scale)

Skala obrazkowa skonstruowana jest w taki sposób, że wartości zmiennej przedstawione są za pomocą obrazków, przeważnie są to rysunki ludzkich twarzy (tzw. twarze Chernoffa), wyrażające różne stany emocjonalne (od niezadowolenia do zadowolenia).