Treść ukryta (ang. latent content)

Treść ukryta nie jest bezpośrednio zamieszczona w analizowanych dokumentach, ale wynika pośrednio z innych treści w nich zawartych. W potocznym tego słowa znaczeniu treścią ukrytą można nazwać to, co jest zawarte „między słowami” w analizowanym dokumencie.