Zmienna kategorialna (ang. categorical variable)

Zmienna kategorialna to każda cecha, która może przyjąć co najmniej dwie wartości wykluczające się nawzajem. Do zmiennych kategorialnych należą zmienne mierzone wyłącznie na skali nominalnej. Najprostszym przykładem zmiennej kategorialnej jest płeć, zawód, miejsce zamieszkania itp.