Analiza dyskryminacyjna (ang. dyscriminant analysis)

Analiza dyskryminacyjna to rodzaj techniki statystycznej, której podstawowym celem jest ustalenie zmiennych w największym stopniu różnicujących pomiędzy sobą poszczególne przypadki w badanym zbiorze. Analiza dyskryminacyjna pozwala w rezultacie podzielić badany zbiór na przynajmniej dwie grupy lub więcej, wyodrębnione z uwagi na najbardziej różnicujące je zmienne.