Analiza dwuzmiennowa (ang. bivariate analysis)

Analiza dwuzmiennowa to badanie oparte na technikach statystycznych, którego przedmiotem jest związek pomiędzy jakimiś dwiema zmiennymi. Zasadniczym celem analizy dwuzmiennowej jest znalezienie istniejących zależności pomiędzy badanymi zmiennymi np. wysokością dochodu i wykształceniem, wiekiem i częstością praktyk religijnych itp.