Analiza geodemograficzna (ang. geodemographic analysis)

Analiza geodemograficzna to badanie, którego celem jest przedstawienie na mapie wybranych danych demograficznych: liczby mieszkańców, gęstości zaludnienia, struktury ludności wg płci, wieku itp.