Analiza grup skontrastowanych (ang. contrasted groups analysis)

Analiza grup skontrastowanych to badanie oparte na technikach statystycznych, wykorzystywane do opisu zależności pomiędzy wieloma zmiennymi. Podstawowym celem analizy grup skontrastowanych jest ustalenie wartości wszystkich zmiennych niezależnych, których współzależność pozwala wyjaśnić wartości zmiennych zależnych.