Analiza korespondencji (ang. correspondence analysis; ANACOR)

Analiza korespondencji to rodzaj zaawansowanej techniki statystycznej wykorzystywanej m.in. do opisu związków pomiędzy zmiennymi nominalnymi. Wyniki analizy korespondencji prezentowane są w postaci graficznej: wykresów, diagramów itp.