Analiza kosztów i korzyści (ang. cost-benefit analysis)

Analiza kosztów i korzyści to metoda badawcza, której głównym celem jest ocena szeroko pojętej efektywności planowanej inwestycji, interwencji, programu itp. w porównaniu do nakładów potrzebnych do ich realizacji. Analiza ta obejmuje nie tylko najbardziej wymierne koszty i korzyści finansowe, ekonomiczne, ale również (a może nawet przede wszystkim) koszty oraz korzyści psychospołeczne i kulturowe dla wszystkich osób lub społeczności, których planowane działania dotyczą.