Analiza kowariancji (ang. analysis of covariance; ANCOVA)

Analiza kowariancji to rodzaj metody statystycznej, łączącej analizę regresji oraz analizę wariancji.