Analiza koszykowa (ang. market basket analysis)

Analiza koszykowa to badanie oparte na metodach statystycznych, którego celem jest ustalenie jakie kombinacje produktów lub usług są najczęściej kupowane przez klientów. Przeczytaj więcej na ten temat pod hasłem reguła asocjacyjna.