Analiza nomotetyczna (ang. nomothetic analysis)

Analiza nomotetyczna to metoda badawcza, której celem jest ustalenie najważniejszych przyczyn, powiązanych ze sobą, powodujących jakieś zdarzenie lub zjawisko.