Analiza psychograficzna (ang. psychographic analysis)

Analiza psychograficzna to badanie, którego celem jest opis zachowań grupy osób, ich stylu życia, wartości i poglądów, sposobu spędzania czasu wolnego, codziennych czynności i aktywności, pracy, nauki itp.