Analiza wartości klienta (ang. lifetime value)

Analiza wartości klienta to badanie, którego celem jest oszacowanie przewidywanych wydatków klientów na oferowane produkty lub usługi w stosunku do kosztów, które firma musi ponieść na utrzymanie tych klientów. Rezultatem omawianej analizy może być identyfikacja klientów szczególnie wartościowych dla firmy (tj. generujących duże przychody) i kierowanie do nich optymalnej oferty sprzedażowej.