Analiza wielozmiennowa (ang. multivariate analysis)

Analiza wielozmiennowa to badanie oparte na metodach statystycznych, którego przedmiotem jest związek pomiędzy większą liczbą zmiennych (co najmniej pomiędzy trzema zmiennymi). Celem analizy wielozmiennowej jest wyjaśnienie zależności i oddziaływania pomiędzy różnymi zmiennymi np. wiekiem, wykształceniem i wysokością dochodów.