Ankieta audytoryjna (ang. auditorium questionnaire)

Ankieta audytoryjna przeznaczona jest do samodzielnego wypełnienia przez grupę osób zgromadzonych w jednym miejscu: w sali szkolnej, auli wykładowej, pomieszczeniu firmowym itp. Ankiety po wypełnieniu są zbierane przez osobę koordynującą przebieg badania. Może ona również udzielać jego uczestnikom dodatkowych wyjaśnień związanych z prawidłowym sposobem wypełnienia ankiet.