Ankieta (ang. self-completion questionnaire)

Ankieta to formularz zawierający zestaw logicznie uporządkowanych pytań, przedstawionych w postaci wydruku papierowego lub w formie elektronicznej. Ankieta – w odróżnieniu od kwestionariusza wywiadu – może być wypełniana przez respondenta samodzielnie, bez pomocy ankietera.