Anonimowość badania (ang. anonymity)

Anonimowość badania to podstawowa zasada etyczna prowadzenia badań marketingowych, rynkowych i społecznych, polegająca na tym, że zarówno wykonawca badania, jak i jakikolwiek odbiorca jego wyników, nie mogą powiązać konkretnego respondenta z odpowiedziami, których udzielił.