Anonimizacja (ang. anonymisation)

Anonimizacja to procedura usunięcia z wyników badania (raportów, baz danych itp.) wszelkich danych personalnych i adresowych osób, które były jego uczestnikami.