Artefakt (ang. artefact)

Artefakt to zachowanie osoby badanej spowodowane wyłącznie zastosowaniem samej metody badawczej (np. eksperymentu lub obserwacji), nie powtarzające się jednak w codziennej rzeczywistości.