Audytor

Audytor to osoba realizująca bezpośrednio w terenie badanie typu Mystery Shopping.