Autentyczność (ang. authenticity)

Autentyczność to taka cecha postawy, zachowań i poglądów osoby badanej, że są one odzwierciedleniem jej prawdziwych uczuć i myśli, a nie wynikają z samych okoliczności towarzyszących badaniu: presji badacza, chęci dostosowania się do społecznych oczekiwań itp.