Badania eksplanacyjne (ang. explanation research)

Badania eksplanacyjne prowadzone są w celu dokładnego opisu i wyjaśnienia jakiegoś zagadnienia, zjawiska, problemu itp.