Badania jakościowe (ang. qualitative research)

Badania jakościowe to ogół badań, których zasadniczym celem jest pogłębiona analiza zjawisk, zdarzeń, opinii, zachowań oraz postaw osób badanych. W potocznym rozumieniu pozwalają odpowiedzieć na pytania: jak? dlaczego? Badania jakościowe nie podlegają wymogom reprezentatywności i dlatego mogą być realizowane na niewielkich, czasami nawet kilkunastoosobowych próbach badanych.