Badania komunikacji (ang. communication research)

Badania komunikacji podejmowane są w celu ustalenia efektywnych sposobów wymiany informacji pomiędzy instytucjami, firmami, przedsiębiorstwami, a odbiorcami ich produktów i usług.