Badania słuchalności radia (ang. radio audience research)

Badania słuchalności radia obejmują ogół technik, których celem jest pomiar zasięgu stacji radiowych oraz czasu słuchania wybranej stacji radiowej przez słuchaczy; umożliwiają również ustalenie struktury społeczno-demograficznej słuchaczy poszczególnych stacji.