Badania site centric (ang. site centric research)

Badania site centric prowadzone są w celu pomiaru ruchu na stronach internetowych; obejmują wybraną liczbę stron internetowych, tworzących wspólnie tzw. panel stron internetowych. Pomiar przeprowadzony w trakcie badania site centric umożliwia ustalenie częstości wizyt na stronach, średniego czasu ich trwania, liczby odsłon itp.